De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Bestuur & Organisatie

De Regio Holland Rijnland wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.
De gemeenteraden benoemen de leden van het Algemeen Bestuur, dat uit haar midden een Dagelijks Bestuur aanwijst. De manier waarop dit georganiseerd moet worden, is bepaald in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Voor uitgebreide informatie over verordeningen en regelingen, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de ambtelijke organisatie klikt u op één van de subtabjes onder Bestuur & Organisatie links op deze pagina.


 

Created by SwordAdmin
Last modified 2005-08-04 01:21 PM