De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Ambtelijke organisatie

De regio Holland Rijnland beschikt over een ambtelijke organisatie,
die de regionale beleidstaken uitvoert en het regionaal bestuur ondersteunt. Tevens wordt er de uitvoeringstaak OV-Taxi Leidse regio verricht, op grond van de gemeenschappelijke regeling.

De regio heeft circa 35 medewerkers. Met minder dan 33 fte. staat er een kleine en slagvaardige organisatie. Hoofd van de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland is de secretaris. In de vergadering van het Algemeen bestuur van 6 oktober 2004 is de heer R.M. van Netten benoemd tot secretaris van de ambtelijke organisatie Holland Rijnland.
Klik hier voor de lijst van de medewerkers >>

Kantoor Holland Rijnland
Het kantoor is geopend tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Klik hier voor contactgegevens en routebeschrijving >>

Momenteel is de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland nog gevestigd in het gebouw ‘De Bolster’ te Lisse.
Het is de bedoeling het kantoor van de regio Holland Rijnland in 2006 op een goed bereikbare plaats in of in de nabijheid van Leiden te huisvesten.


Regiocontactambtenaren
Voor regionale aangelegenheden heeft elke deelnemende gemeente een contactambtenaar aangesteld. Deze zogenoemde gemeentelijke  regiocontactambtenaren zijn binnen hun gemeente het aanspreekpunt voor de regio Holland Rijnland.
Klik hier voor de lijst van de regiocontactambtenaren >>
 

Created by afra
Last modified 2005-08-04 01:54 PM