De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Dagelijks Bestuur & besluitenlijsten

Uit de leden van het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur van acht leden gekozen.
Dit is inclusief de voorzitter. Elk lid van het Dagelijks Bestuur is portefeuillehouder voor een beleidsveld.  Het Dagelijks Bestuur vergadert circa 15 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld. De vastgestelde besluitenlijsten vindt u rechts onder Links/Downloads op deze pagina.

Samenstelling en portefeuilleverdeling

  

 

de heer H.J.J. Lenferink

voorzitter Dagelijks Bestuur

portefeuillehouder Algemene Bestuurlijke Zaken

 

 

de heer J. Wienen

vice-voorzitter Dagelijks Bestuur

portefeuillehouder Ruimtelijk Ordening

 

 

 

de heer A. Mans

portefeuillehouder Milieu en Natuur & Landschap

 

 

 

 

 

de heer R. Hillebrand

portefeuillehouder Wonen,
tevens voorzitter bestuurscommissie Woonruimteverdeling leidse regio 

 

 

de heer A.H. Meerburg

portefeuillehouder Middelen, Communicatie en Personeelszaken,
tevens voorzitter bestuurscommissie OV-taxi leidse regio

 

 

de heer H.H.M. Groen

portefeuillehouder Sociaal Agenda

 

 

mevrouw W.M. Verver-Aartsen

portefeuillehouder Economische Zaken

 

 

de heer M.J.D. Witteman

portefeuillehouder Verkeer en Vervoer

 

 

 

de heer R.M. van Netten

secretaris

[email protected] (0252) 462 400

 

Created by afra
Last modified 2005-08-04 01:19 PM