De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Publicaties

De regio Holland Rijnland streeft naar een heldere in- en externe communicatie
Naast deze website komen er regelmatig verschillende publicaties uit.

  • Actueel nieuws kunt u lezen in de persberichten , die naar de media gezonden zijn.
  • Holland Rijnland SamenGevat is bestemd voor bestuurders en medewerkers van de gemeenten, voor beleidsmakers, maaschappelijke organisaties en een ieder die geïnteresseerd is in de regio Holland Rijnland. Samengevat verschijnt 5 keer per jaar.
  • De digitale Holland Rijnland Berichten van Holland Rijnland verschijnen elke twee weken en zijn op deze site te lezen. Daarnaast kunt u zich er voor aanmelden op de homepage.
  • De nieuwsbrieven Pact en Offensief van Teylingen, die elk twee keer per jaar verschenen, zijn per 1 januari 2007 opgegaan in de nieuwsbrief Greenport. Deze wordt gmaakt en uitgegeven in samenwerking met de stichting ‘Hou ‘t Bloeiend’ en verschijnt vier keer per jaar.

Voor de persoonlijke contacten met de bestuurders van de deelnemende gemeenten, wordt er jaarlijks een aantal Congressen georganiseerd, al dan niet gekoppeld aan een bepaald thema.


Bewerkt: 8 mei 2007