De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Profiel van de regio Holland Rijnland

Het profiel van de regio Holland Rijnland
is een eerste richtinggevende stap naar een structuurvisie waarin keuzes gemaakt worden voor de regio. Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zullen hierin betrokken worden. Een visie ontwikkelen en plannen maken is immers één; ze uitvoeren is twee. Wanneer de uitvoeringsplannen gebaseerd zijn op een gezamenlijke visie die ook door de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven gedragen kan worden, is er sprake van een gezamenlijke ambitie en is de regio, slagvaardig en duidelijk in haar keuzes.

Regio Holland Rijnland nodigt maatschappelijke organisaties en bewoners uit om haar wensen m.b.t. het profiel van de regio kenbaar te maken.

Holland Rijnland inspireert tot ontdekkingen! Vindt u dat ook? Of denkt u daar anders over? Reageer dan op het profiel van de regio en laat ons weten hoe het door u gewenste profiel van de regio er uit ziet. 

In het profiel van de regio komen de kenmerken van de regio tot uitdrukking die ons uniek maken en onderscheiden van anderen. Het is belangrijk om ons als regio te profileren. Om richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen, om concurrerend te zijn en om een gevoel van saamhorigheid te hebben.

Op 19 januari 2005 vond de startbijeenkomst profiel van regio Holland Rijnland plaats in Leiden. Hier stonden vragen centraal als: Waar willen we met de regio naartoe? Welke keuzes moeten we daarvoor maken? Waarin is de regio Holland Rijnland uniek? Hoe kunnen we onze ambities waarmaken? De discussie over het profiel moet uitmonden in een structuurvisie voor de regio. Hiervoor moet je eerst helderheid hebben over waar je naartoe wilt. Overheden kunnen alleen effectief beleid voeren als dat maatschappelijk gedragen wordt. Daarom nodigen wij maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners nadrukkelijk uit te reageren.

Voor  de startnotitie >> ,  met de eerste aanzet voor het profiel van de regio, is bestaand beleid en visies op verschillende niveaus als uitgangspunt genomen. Zij roept vragen op over de aparte aandachtsgebieden van de regio, de groen-blauwe onderlegger als uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkelingen, de positie van Holland Rijnland binnen de Randstad, en de kenmerken die Holland Rijnland tot een aantrekkelijk gebied maken om te wonen, te werken of om een bedrijf te vestigen en welke type voorzieningen in de regio aanwezig zouden moeten zijn.

Op deze eerste aanzet kunt u reageren, maar wij raden u ook aan om zich te laten inspireren door de   film: Holland Rijnland inspireert u tot ontdekkingen >>    en de  foto’s van regiobewoners >>  die in hun portret hun ambitie uitdragen die kenmerkend zou mogen passen in het profiel van deze regio. 

Een selectie uit ons adressenbestand hebben wij  aangeschreven >>    en deze zo breed mogelijk aangevuld. Het kan zijn dat organisaties of bedrijven die graag zouden willen reageren niet aangeschreven zijn. Wij vragen u om niet terughoudend te zijn in het verspreiden van onze vraag binnen uw achterban of uw contacten. Alle reacties die de gemeentegrens overschrijden zijn welkom. Wij stellen het daarbij bijzonder op prijs wanneer u in uw reactie verder kijkt dan uw directe belang of het belang van uw organisatie of afdeling, maar om ook na te denken over aspecten die de regio als geheel op een hoger plan kunnen tillen.

Uit de inzendingen kiezen wij de reacties die de beste bijdrage levert aan het profiel voor de regio. De drie beste inzendingen winnen een rondvlucht met een zweefvliegtuig waarmee zij nog eens hun visie op de regio kunnen ervaren.

Stuur uw reactie schriftelijke of per e-mail, vóór 15 maart 2005, onder vermelding van ‘reactie op profiel van de regio’ .
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
t.a.v. stafbureau / profiel van de regio
Postbus 87
2160 AB Lisse
of email:
[email protected]

Uw reacties zullen wij verzamelen en verwerken in een nieuw voorstel voor het profiel van de regio. De terugkoppeling zullen wij geven op de regiomanifestatie op 1 april 2005. Hier vindt ook de prijsuitreiking plaats. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Het profiel dat met uw reacties zal worden aangevuld en verfijnt zal na 1 april worden voorgelegd aan de raadsleden en de colleges van B&W van de regiogemeenten.  
 
 

Created by afra
Last modified 2005-02-11 07:48 PM