De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Begroting en verantwoording

Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur de programmabegroting vast voor het volgend jaar. Na afloop van het kalenderjaar vindt verantwoording plaats door middel van de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening wordt eveneens vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Begroting 2008

Managementrapportage per 01 april 2007

Jaarrekening en -verslag 2006

Beleidsarme programmabegroting (BAB) 2007

Programmabegroting 2006

Archief

Neem contact op met het hoofd projecten en middelen:
Stuur een e-mail
(071) 52 39 049