De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Beleidsvelden

De taken van de regio Holland Rijnland spelen zich af op vier beleidsvelden.

  • Economische Zaken
  • Ruimte
  • Sociale Agenda
  • Verkeer & Vervoer

Aan elk beleidsveld is op deze website een hoofdstuk gewijd, waarin u de benodigde informatie over dit beleidsveld kunt vinden, zoals vergaderstukken van het betreffende portefeuillehoudersoverleg, rapporten, nota’s en andere documenten, namen van contactpersonen etcetera.

Portefeuillehoudersoverleggen
Voor de vier beleidsvelden Economische Zaken, Ruimte, Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer en voor Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financiën zijn portefeuillehoudersoverleggen ingesteld. Hierin overleggen de vakwethouders van de gemeenten over regionale kwesties en adviseren zij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.
Elk portefeuillehoudersoverleg vergadert circa vier keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar; de vergaderdata, agenda en stukken treft u aan onder het tabje ‘Vergaderingen’ op deze website.

 

Created by SwordAdmin
Last modified 2004-10-04 08:05 PM