Skip to content.

Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie

Bestuur en Organisatie

De regio Holland Rijnland wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De gemeenteraden benoemen de leden van het Algemeen Bestuur, dat uit haar midden een Dagelijks Bestuur aanwijst. De manier waarop dit wordt georganiseerd, is bepaald in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Sinds 1 januari 2007 is het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) onderdeel van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Tekstversie van het organogram