Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Colleges College Kaag en Braassem

College Kaag en Braassem

 Burgemeester M. (Marina) van der Velde-Menting

 
 

Wettelijke taken (openbare orde en veiligheid etc.) en algemene zaken
Organisatie zaken (P&O, ICT)
Regiozaken (algemeen)

Postbus 1
2370 AA Roelofarendsveen
[email protected]

071 – 33 27 272

  

 

 Wethouder F.M. (Floris) Schoonderwoerd (PvdA)
 

Samenlevingszaken (Wmo, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, etc.)
Dienstverlening Algemeen en in de Kernen
Burgerparticipatie
Communicatie
Harmonisatie Subsidiebeleid

Bestuurlijk aanspreekpunt voor
Hoogmade
Oud Ade
Rijpwetering

Postbus 1
2370 AA Roelofarendsveen
[email protected] 

071 – 33 27 272 

  

 

 Wethouder A.J.M. (Ton) van Velzen (VVD)
 

Openbare Ruimte (wegen, groen etc.)
Middelen
Economische Zaken
Verkeer en Vervoer
Deregulering/administratieve lasten verlichting
Huisvesting Gemeentelijke Organisatie

Bestuurlijk aanspreekpunt voor
Oude Wetering
Kaag
Roelofarendsveen

Postbus 1
2370 AA Roelofarendsveen
[email protected] 

071 – 33 27 272 

  

 

 Wethouder A.G.M. (Antoon) Kea (CDA)
 

Ruimtelijke Ordening Algemeen (bestemmingsplannen, implementatie nieuw Wro, etc)
Centrumplan Leimuiden
Vergunningen (inclusief WABO

Bestuurlijk aanspreekpunt voor
Bilderdam
Leimuiden
Rijnsaterwoude

Postbus 1
2370 AA Roelofarendsveen
[email protected] 

071 – 33 27 272 

  

 

 Wethouder J.B. (Jan) uit den Boogaard (CDA)
 

Ruimtelijke Projecten (m.u.v. centrumplan Leimuiden)
Volkshuisvesting
Milieu
Monumenten / Cultuurhistorie
Braassemerland
Integrale Handhaving
Grondzaken
Recreatie en Toerisme
Land- en Tuinbouw

Bestuurlijk aanspreekpunt voor
Nieuwe Wetering
Woubrugge

Postbus 1
2370 AA Roelofarendsveen
[email protected] 

071 – 33 27 272 

  
 Gemeentesecretaris M. Spreij

 
 

Postbus 1
2370 AA Roelofarendsveen
071 – 33 27 272