Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Colleges College Leiderdorp

College Leiderdorp

 Burgemeester M. (Michiel) Zonnevylle
 

Bestuurlijke Coördinatie
Openbare orde en veiligheid
Ontwikkelingssamenwerking en stedenband
Monumentenbeleid
Gemeentewinkel
Gemeentelijke basisadministratie
Bestuurlijke vernieuwing

Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
[email protected]

071 – 54 58 500

  

 

 Wethouder C.J.M.W. (Kees) Wassenaar (VVD)
 

Verkeer en Vervoer
Ruimtelijke ordening
W4/A4
Centrumplan
Meas
Ringweg Oost
Brede School Oude Dorp
Brede School West
Coördinatie Regiozaken
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Welzijn / Vrijwilligersbeleid / Seniorenbeleid
Coördinatie subsidiebeleid
Gezondheidszorg
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Centrum voor Jeugd en Gezin

Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
[email protected]
071 – 54 58 500

  

 

Wethouder M.H. (Michiel) van der Eng (D66)
 

Financiën
Belastingen
Nutsbedrijven
Grondzaken
Personeel en Organisatie
Shared Service Center
Nieuw gemeentehuis
Juridische Zaken
Coördinatie Burgerparticipatie
Subsidies
Informatisering

Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
[email protected]
071 – 54 58 500

  

 

Wethouder H.L. (Herbert) Zilverentant (VVD)
 

Volkshuisvestling en Woningbouw
ROC locatie
Woonzorgcomplex De Ommedijk
Rijnhart Wonen
Accommodatiebeleid
Sport
Recreatie / Toerisme
Polders en Groene Hart
Onderwijs (inclusief brede school Voorhof en kinderopvang)
Economische Zaken en werkgelegenheid
Deregulering
Kerntakendiscussie
Leiderdorp 2025

Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
[email protected]
071 – 54 58 500

  

 

Wethouder L. (Leo) Maat (Groen Links)
 

Sociale Zaken
Integratie- en asielbeleid
Vluchtelingenwerk
Communicatie en media
Openbare Ruimte
Wijkgericht werken
Groenvoorziening
Water
Openbaar Vervoer
Afval en Milieu
Jongerenbeleid
Sociaal Cultureel Werk
Project Jongerencentrum Leiderdorp
Kunst en Cultuur
SCC De Sterrentuin

Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
[email protected]
071 – 54 58 500

  

 

 Gemeentesecretaris A.H. (Bert) Schouten

 
 

Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

[email protected]