Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Colleges College Lisse

College Lisse

 Burgemeester C. (Corrie) Langelaar

 

Openbare orde
Handhaving
Integrale veiligheid
Rampenbestrijding
Brandweer
Regiozaken
Internationale betrekkingen
Integriteitsbeleid

Postbus 200
2160 AE Lisse
[email protected]

0252 – 423 115

   

 

 Wethouder B.H.C. (Bas) Brekelmans (VVD)
 

1e loco-burgemeester
Financiën
Ruimtelijke Ordening
Grondzaken
Economie en Toerisme
Accommodatiebeleid
Intergemeentelijke samenwerking (o.a. Greenport)
Onderwijs
Natuur en Milieu

Postbus 200
2160 AE Lisse
[email protected]
0252 – 433 115

   

 

Wethouder A.D. (Adri) de Roon (D66)
 

2e loco-burgemeester
Sociale zaken
Zorg en welzijn
Personeel en Organisatie
Volksgezondheid
Monumentenbeleid
Jeugdbeleid
Kunst en Cultuur
Sport
Juridische Zaken
Vrijwilligersbeleid

Postbus 200
2160 AE Lisse
[email protected]
0252 – 433 115

   

 

Wethouder A.A.M. (Ad) van Zelst (Nieuw Lisse)
 

3e loco-burgemeester
Verkeer en Vervoer
Weg- en Waterbouw
Volkshuisvesting (wonen)
Openbare Werken
Gemeentewinkel
Buurt-/wijkgericht werken
Speelruimtebeleid
Informatievoorziening en Facilitaire Zaken
Communicatie
Dierenwelzijn

Postbus 200
2160 AE Lisse
[email protected]
 

   

 

 Gemeentesecretaris J.W. (Jan) Schellevis

 

 

Postbus 200
2160 AE Lisse
[email protected]

0252 – 433 102