Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Colleges College Noordwijkerhout

College Noordwijkerhout

 Burgemeester G. (Gerrit) Goedhart


 

Bestuursfilosofie,
Algemene beleidscoördinatie
Regionale samenwerking
Dienstverlening en bedrijfsvoering
Openbare orde en veiligheid.

Herenweg 4
2211 CC Noordwijkerhout
[email protected]
 
0252 – 34 37 37

   

 

Wethouder J.C.F. (Hans) Knapp (VVD) 

 

 

Tijdelijk wethouder
Financiën
R&O
Bouw- en woningtoezicht
Grondbeleid
Eigendommen
Economische zaken
Toerisme en recreatie
Samenwerking NHLNT

Herenweg 42211 CC Noordwijkerhout
[email protected] 
0252 – 34 37 37

   

 

 Wethouder M. (Marcel) Vissers (Groen Links)
 

Weg- en waterbouw
Beheer openbare buitenruimte
Grondwater- en rioolbeheer
Milieu
Afvalinzameling
Verkeer en vervoer
Monumenten en cultuurhistorie
Personeel en organisatie
 

Herenweg 4
2211 CC Noordwijkerhout
[email protected] 

0252 – 34 37 37

   

 

 Wethouder B.J.M. (Bas) de Haas (PvdA)
 

Onderwijs
Verenigingen
Ouderenbeleid
Kunst en cultuur
Sociale zaken
Maatschappelijk werk
Volksgezondheid
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Welzijn
Algemeen subsidiebeleid
Jeugd- en jongerenwerk

Herenweg 4
2211 CC Noordwijkerhout
[email protected]

0252 – 37 37 22

   

 

 

 Gemeentesecretaris T. Fabel


 

Herenweg 4
2211 CC Noordwijkerhout
[email protected]
 
0252 – 34 37 37