Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Colleges College Oegstgeest

College Oegstgeest

 Burgemeester E.M. (Els) Timmers-van Klink

 

Openbare Orde, Integrale Veiligheid & Handhaving
Politie & Brandweer
Monumentenzorg
Juridische Zaken
Publiekszaken inclusief Klant Contact Center
Coördinatie/Representatie/Public Relations
Voorlichting/Communicatie/ Externe Betrekkingen
Facilitaire Zaken

Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest
[email protected]

071 – 51 91 700

   

 

 Wethouder E. (Erik) Mackay (VVD)
 

1e loco-burgemeester
Financiën
Grondzaken 
Verkeer & Vervoer 
Openbare Werken
Sport & Recreatie 
Projecten:
– ASC (verhuizing naar OVP)
– Klinkenbergerplas

Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest 
[email protected]
 
071 – 51 91 700

   

 

Wethouder E. (Betty) van Oortmerssen-Schutte (PrO)
 

2e loco-burgemeester
Dienstverlening & SSC/P&O/ I&A/Website
Regio
Kunst & Cultuur
Welzijn & Zorg
Onderwijsbeleid
Projecten:
– Hofwijck
– Bestuurlijke Vernieuwing

Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest 
[email protected]
 
071 – 51 91 700

   

 

Wethouder A.J.M. (Lia) de Ridder (PrO)
 

3e loco-burgemeester
Economische Zaken
Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Milieu & Duurzaamheid
Natuur & Groenbeleid
Millenniumgemeente
Projecten:
– MEOB
– Nieuw-Rhijngeest (RO)
– Noordoever Oegstgeesterkanaal

Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest 
[email protected]
 
071 – 51 91 700

   

 

Wethouder W.E. (Wendelien) Tonjann-Levert (VVD)
 

Volkshuisvesting
Bouwen & Wonen
Ruimtelijke Ordening 
Gemeentelijke centrale huisvesting
Projecten:
– Boerhaaveplein

Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest 
[email protected]
 
071 – 51 91 700

    

 Gemeentesecretaris J.W. (Wim) van Tuijl

 
 

Rhijngeesterstraatweg 13
2342 AN Oegstgeest
[email protected]

071 – 51 91 793