Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Colleges College Teylingen

College Teylingen

 Burgemeester S.W.J.G. (Sander) Schelberg 

Openbare orde
Veiligheid
Brandweer
Politie
Communicatie
Representatie
Integriteit
Internationale contacten
Coördinatie handhaving
Rampenbestrijding
Regionale samenwerking
Algemeen bestuurlijke zaken Personeel & Organisatie

Postbus 149
2215 ZJ Voorhout
[email protected]

0252 – 783 300

   

 

Wethouder L. (Leo) van der Zon (VVD)


 

Eerste loco burgemeester
Begroting
Jaarrekening
Voor- en najaarsrapportages
Belastingen
Managementrapportages
Kadernota
Automatisering
Afvalverwijdering
Aan- en verkoop gemeentelijke gebouwen
Milieustraat/gemeentewerf
Handel en industrie
Agrarische zaken
Jacht en visserij
Bedrijventerreinen
Werkgelegenheid
Bedrijfsvoering
Automatisering/ICT
Bouwprojecten (m.u.v. Hoogkamer, Overteylingen en Nieuw Boekhorst)

Postbus 149 
2215 ZJ Voorhout 
[email protected] 
0252 – 78 33 00

   

 

Wethouder C.P. (Kees) van Velzen (CDA)


 

Tweede loco burgemeester
Burgerzaken
Wijkbeheer
Burgerparticipatie
Riolering
Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Wegen, straten en pleinen
Veerdiensten
Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Brede school
Volwasseneducatie
Openbaar groen en beheer
Natuurbescherming
Waterzuivering
Beheer Kagerplassen
Waterwegen
Waterkering
Recreatie en toerisme

Postbus 149 
2215 ZJ Voorhout 
[email protected] 
0252 – 78 33 00

   

 

Wethouder J.H. (John) Stuurman (D66)


Derde loco burgemeester
Ruimtelijke ordening
Vergunningverlening
Bestemmingsplannen
Volkshuisvesting
Woningexploitatie
Monumentenzorg
Welstandscommissie
Grondzaken
Stads- en dorpsvernieuwing
Verkeer en vervoer
Openbaar vervoer
Parkeren
Milieu
Duurzaamheid en klimaat
Bouwprojecten Hooghkamer, Nieuw Boekhorst en Overteylingen

Postbus 149 
2215 ZJ Voorhout 
[email protected] 
0252 – 78 33 00

   

 

 Wethouder C.M.L. (Karin) Lambrechts (VVD)


 

Vierde loco burgemeester
Wmo
Sociale zaken
Armoedebeleid
Jeugd- en jongerenbeleid
Ouderenbeleid
Gehandicaptenbeleid
Kinderopvang
Sociale werkvoorziening
Regionaal collectief vervoer
Bibliotheekwerk
Kunst en cultuur
Subsidiebeleid
Vrijwilligersbeleid
Lokaal gezondheidsbeleid
Vluchtelingenbeleid
Sportverenigingen
Sportbeleid en sportvoorzieningen

Postbus 149 
2215 ZJ Voorhout 
[email protected] 
0252 – 78 33 00

   

 

 Gemeentesecretaris M.J.A. (Ria) van Rhijn 

Postbus 149 
2215 ZJ Voorhout
[email protected]

0252 – 783 300