Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Colleges College Voorschoten

College Voorschoten

 Burgemeester J.M. (Jeroen) Staatsen

 

Openbare orde en veiligheid
Gemeentelijke organisatie en dienstverlening
Communicatie
Woonwagenzaken
Samenwerking Wassenaar
Regionale samenwerking
Mondiale samenwerking

Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
[email protected]

071 – 56 00 606

   

 

 Wethouder F.F. (Freddy) Blommers (ONS Voorschoten)
 

Financiën
Ruimtelijke ordening
Accommodatiebeleid
Verkeersbeleid
Groenstructuur en woningbouw Grote projecten: centrumontwikkelingen, Deltaplein
Milieubeleid 

Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
[email protected]
071 – 56 21 224

   

 

Wethouder I.C.J. (Inge) Adema-Nieuwenhuizen (VVD)
 

Beheer omgeving 
Economie en ondernemers
Cultuurbeleid, welzijn en zorg
Onderwijs en sportbeleid
Grote projecten: afronden Traverse deel III, Dobbewijk
Subsidiebeleid
 

Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
[email protected]
071 – 56 00 788

   

 

 Gemeentesecretaris M.H. (Marc) van der Veer

 
 

 

Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
[email protected]

071 – 56 00 602