Skip to content.

Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur

Samensteling per 26 mei 2010

Dit is inclusief de voorzitter. Elk lid van het Dagelijks Bestuur is portefeuillehouder voor een beleidsveld.  Het Dagelijks Bestuur vergadert circa 15 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld. De vastgestelde besluitenlijsten vindt u rechts onder Links/Downloads op deze pagina.

Persbericht 24 maart 2011: Waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn van Alphen aan den Rijn lid Dagelijks Bestuur Holland Rijnland (pdf. 86 kb)

Fotoshoot Dagelijks Bestuur

Samenstelling en portefeuilleverdeling

 

de heer H.J.J. Lenferink
voorzitter Dagelijks Bestuur


 

de heer J. Wienen
vice-voorzitter Dagelijks Bestuur
portefeuillehouder Ruimtelijk Ordening en Wonen
plaatsvervanger voor dhr. de Lange


 

de heer L.A.W. de Lange
portefeuillehouder Verkeer & Vervoer
plaatsvervanger voor dhr. Wienen


 

de heer C.J.M.W. Wassenaar
portefeuillehouder Middelen, Communicatie, Boeien & Binden
plaatsvervanger voor dhr. Eenhoorn


 

mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte
portefeuillehouder Jeugd & Welzijn
plaatsvervanger voor dhr. uit den Boogaard


 

de heer J.B. uit den Boogaard
portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid & Economie
plaatsvervanger voor mevr. van Oortmerssen-Schutte


 

de heer H.B. Eenhoorn
portefeuillehouder Natuur & Landschap
plaatsvervanger voor dhr. Wassenaar

 

 

 

 

 

 

 

 

de heer R.M. van Netten
secretaris
[email protected]
(071) 523 90 47