You are here: Home Bestuur en Organisatie Regiocongres

Regiocongres 26 mei 2010

Regiocongres Holland Rijnland in teken kennismaking

Niet minder dan 200 raadsleden en bestuurders uit de vijftien Holland Rijnland-gemeenten namen woensdagavond 26 mei deel aan het eerste Regiocongres van Holland Rijnland in de nieuwe raadsperiode. Het congres werd gehouden in aansluiting op de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur en stond in het teken van kennismaking. Tijdens workshops in de diverse zalen van Corpus in Oegstgeest droegen leden van het vorige Dagelijks Bestuur hun kennis en ervaring over de beleidsgebieden van Holland Rijnland over aan de raads- en collegeleden van de nieuwe bestuursperiode. Regiocoördinatoren Arnoud Nierop (Leiderdorp) en Rijk van Walsem (Leiden) verzorgden een introductie over hoe raads- en collegeleden het best worden geïnformeerd over regionale zeken en hoe zij het regionale beleid kunnen sturen en beïnvloeden. In de grote ruimte van Corpus waren informatiestands ingericht over het samenwerkingsorgaan en konden raadsleden en bestuurders uit de diverse gemeenten met elkaar kennismaken.
Het is de bedoeling in het najaar van 2010 opnieuw een regiobijeenkomst te organiseren.