Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Werkgroep Boeien en Binden

Werkgroep Boeien en Binden

Het gebruik van sociale media ‘werkt’ voor Holland Rijnland
Sociale media brengen de gemeenten in Holland Rijnland dichter bij elkaar. Dit blijkt uit een enquête gehouden onder bestuurders en raadsleden van de Holland Rijnland-gemeenten. Deze enquête is onderdeel van een onderzoek dat is uitgevoerd door Maarten van Vessem, die dit deed in het kader van de afronding van zijn studie Communicatie aan de Hogeschool Leiden.

73,5 procent van de geënquêteerden geeft aan sociale media te gebruiken, en dan met name LinkedIn en Twitter. Daarnaast gebruikt 57 procent sociale media om op de hoogte te blijven van wat er zich afspeelt in andere gemeenten.

Volgens het onderzoek leidt het gebruik van sociale media tot meer solidariteit tussen de gemeenten in Holland Rijnland. Het delen van informatie en het voeren van discussie wordt gemakkelijker en inzichtelijker.
Hierdoor ontstaat meer participatie in beleidsontwikkeling.

Van Vessem doet in het onderzoek een aantal aanbevelingen voor Holland Rijnland, zoals het oprichten van een sociaal platform en het organiseren van workshops over sociale media. Inmiddels is om aan deze aanbevelingen gehoor te geven een sociaal platform opgericht op Pleio.nl. Dit is een sociaal medium (Plein Overheid) dat specifiek gericht is op de overheid. Het is een besloten sociaal platform dat vergelijkbaar is met Facebook. 

Voor meer informatie kunt u hier het “Onderzoek Boeien en Binden in Holland Rijnland met sociale media” (pdf. 1,2 mb) vinden.


De werkgroep Boeien en Binden is opgericht naar aanleiding van  het evaluatieonderzoek naar de samenwerking tussen de twaalf Holland Rijnland-gemeenten.  Deze is in de zomer van 2008 gehouden. Dat onderzoek bevatte zeven conclusies en tien aanbevelingen. Een van de aanbevelingen was het instellen van een werkgroep dat onderzoekt hoe de relaties kunnen worden verbeterd tussen de colleges en raden met Holland Rijnland.  

De werkgroep Boeien en Binden heeft begin juni 2009 de eerste tussenrapportage gepresenteerd. Hierin staan onder andere mogelijkheden in om de betrokkenheid van raadsleden bij Holland Rijnland te vergroten en het regiogevoel in de twaalf gemeenten te versterken.

Woensdag 28 oktober 2009 is tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur de eindrapportage (pdf. 276 kb) aangeboden aan voorzitter Lenferink.

Meer informatie over de evaluatie.