De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Ambtelijke organisatie

De regio Holland Rijnland beschikt over een ambtelijke organisatie,
die de regionale beleidstaken uitvoert en het regionaal bestuur ondersteunt. Tevens wordt er de uitvoeringstaak OV-Taxi Leidse regio verricht, op grond van de gemeenschappelijke regeling.

De regio heeft circa 35 medewerkers. Met minder dan 33 fte. staat er een kleine en slagvaardige organisatie. Hoofd van de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland is de secretaris. In de vergadering van het Algemeen bestuur van 6 oktober 2004 is de heer R.M. van Netten benoemd tot secretaris van de ambtelijke organisatie Holland Rijnland.
Klik hier voor de lijst van de medewerkers
Klik hier voor het organogram

Het regiokantoor Holland Rijnland
De ambtelijke organisatie is sinds 1 april 2006 gehuisvest in Leiden.
Het kantoor is geopend tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Klik hier voor contactgegevens en routebeschrijving

Regiocontactambtenaren
Voor regionale aangelegenheden heeft elke deelnemende gemeente een contactambtenaar aangesteld. Deze zogenoemde gemeentelijke regiocontactambtenaren zijn binnen hun gemeente het aanspreekpunt voor de regio Holland Rijnland.
Klik hier voor de lijst van de regiocontactambtenaren