De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Medewerkers

Functie

Telefoon

E-mail

Secretaris

(071) 523 90 90

Stuur een e-mail

Hoofd Middelen & Projecten

(071) 523 90 49

Stuur een e-mail

Stafbureau

Stafmedewerker Bestuurs- en Juridische zaken

(071) 523 90 57

Stuur een e-mail

Stafmedewerker Communicatie & Strategie

(071) 523 90 58

Stuur een e-mail

Stafmedewerker Bestuurs- en Juridische ondersteuning & Communicatie

(071) 523 90 56

Stuur een e-mail

Secretaresse Stafbureau

(071) 523 90 36

Stuur een e-mail

Stafmedewerker Personeel & Organisatie

(071) 523 90 48

Stuur een e-mail

Programma Economische Zaken

Programmamanager Economische Zaken

(071) 523 90 86/87

Stuur een e-mail

Beleidsmedewerker Economische Zaken

(071) 523 90 41

Stuur een e-mail

Secretaresse Economische Zaken (071) 523 90 34

Stuur een e-mail

Programma Ruimte

Programmamanager Ruimte

(071) 523 90 61

Stuur een e-mail

Projectleider Natuur & Landschap

(071) 523 90 37

Stuur een e-mail

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

(071) 523 90 70

Stuur een e-mail

Programma Sociale Agenda

Programmamanager Sociale Agenda

(071) 523 90 51

Stuur een e-mail

Projectleider Sociale Agenda (WMO)

(071) 523 90 53

Stuur een e-mail

Beleidsmedewerker Sociale Agenda (Arbeidsmarktbeleid)

(071) 523 90 54

Stuur een e-mail

Beleidsmedewerker Sociale Agenda (Volwassenen-educatie)

(071) 523 90 52

Stuur een e-mail

Secretaresse Sociale Agenda

(071) 523 90 38

Stuur een e-mail

Programma Verkeer & Vervoer

Programmamanager Verkeer & Vervoer

(071) 523 90 55

Stuur een e-mail

Projectleider Verkeer & Vervoer

(071) 523 90 30

Stuur een e-mail

Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

(071) 523 90 31

Stuur een e-mail

Secretaresse Verkeer & Vervoer (071) 523 90 34

Stuur een e-mail

Regionale Structuurvisie

Projectleider Regionale Structuurvisie (071) 523 90 79 Stuur een e-mail

Projectsecretaris Regionale Structuurvisie

(071) 523 90 78

Stuur een e-mail

Wonen

Beleidsmedewerker Wonen

(071) 523 90 69

Stuur een e-mail

Beleidsadvies

Beleidsadviseur

(071) 523 90 59

Stuur een e-mail

Secretariaat

Directiesecretaresse (071) 523 90 47

Stuur een e-mail

Secretaresse Verkeer & Vervoer (071) 523 90 34

Stuur een e-mail

Secretaresse Economische Zaken (071) 523 90 34

Stuur een e-mail

Secretaresse Sociale Agenda

(071) 523 90 38

Stuur een e-mail

Secretaresse Bestuur & Projecten

(071) 523 90 38

Stuur een e-mail

Secretariaatsmedewerker

(071) 523 90 40

Stuur een e-mail

Secretariaatsmedewerker

(071) 523 90 37

Stuur een e-mail

Medewerker Facilitaire zaken

(071) 523 90 39

Stuur een e-mail

Archief/DIV

Senior documentair informatieverzorger

(071) 523 90 33

Stuur een e-mail

Documentair informatieverzorger

(071) 523 90 32

Stuur een e-mail

Financiën

Coördinator financiën

(071) 523 90 62

Stuur een e-mail

Consulent financiële zaken

(071) 523 90 63

Stuur een e-mail

Financieel medewerker

(071) 523 90 64

Stuur een e-mail

Beheerszaken

Medewerker beheerszaken A

(071) 523 90 66

Stuur een e-mail

Medewerker beheerszaken B

(071) 523 90 67

Stuur een e-mail

Informatie & Automatisering

Systeem/netwerkbeheerder

(071) 523 90 65

Stuur een e-mail