De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Rijnstreekberaad

In het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van september 2006 is gesproken over een mogelijk verzoek tot aansluiting bij Holland Rijnland door gemeenten van het Rijnstreekberaad. Door het Portefeuillehoudersoverleg is aan het Dagelijks Bestuur geadviseerd hiertoe een notitie op te stellen over de inhoudelijke raakvlakken tussen het Rijnstreekberaad en Holland Rijnland en aan de hand hiervan het gesprek met de aan Holland Rijnland deelnemende raden aan te gaan.

3 september 2008 – Bijeenkomst raadsleden over mogelijke aansluiting Rijnstreek-gemeenten
Op woensdag 3 september organiseerden de samenwerkingsorganen Holland Rijnland en Rijnstreekberaad een informatie- en dialoogbijeenkomst voor raadsleden uit de betrokken gemeenten van de twee regio’s. Deze bijeenkomst ging over de mogelijke aansluiting van Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop en Rijnwoude bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
Een van de onderwerpen van de bijeenkomst was de bespreekversie van de zogeheten contourenschets/vervlechtingsonderzoek, die de afgelopen maanden in opdracht van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is opgesteld. Dit stuk wordt benut voor dialoog en discussie in en met de portefeuillehouders in beide gebieden. Daarnaast wordt het nu ook aangeboden voor dialoog en discussie binnen de kring van de gemeenteraden.
De bijeenkomst was vooral bedoeld om de dialoog in en tussen de gemeenteraden te ondersteunen. Tijdens de bijeenkomst gaven de voorzitters van beide samenwerkingsverbanden een toelichting op het concept van de contourenschets/vervlechtingsonderzoek. Verder was er ruime gelegenheid om vragen en aandachtspunten over een mogelijke aansluiting te bespreken.
De bijeenkomst was ook een uitstekende gelegenheid voor de raadsleden om elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken.
De bijeenkomst was geen besluitvormende bijeenkomst. De besluitvorming is voorzien voor het vierde kwartaal van 2008.