De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Maak een nieuwe start

Herkent u de volgende signalen? Leer Lezen en Schrijven
U merkt dat iemand
 • nerveus wordt wanneer hij of zij iets moet opschrijven of moet lezen;
 • lees- en schrijfsituaties vermijdt;
 • nooit zijn of haar post leest;
 • u vraagt brieven voor te lezen;
 • nooit reageert op uitnodigingen;
 • een kruisje zet als handtekening.

Herkent u de volgende uitspraken?

 • “Ik ben mijn bril vergeten.”
 • “Ik heb een lelijk, onleesbaar handschrift.”
 • “Kunt u dat even voor mij invullen?”
 • “Dat formulier vul ik later wel in.”
 • “Dat werkbriefje krijg je morgen van me.”

Formulieren worden niet meteen ingevuld of ze worden mee naar huis genomen.

 • “Ik dacht dat de afspraak morgen was.”

Iemand komt (meerdere keren) niet opdagen, omdat afspraken niet worden opgeschreven.

 • “Die bijsluiters zijn zo ingewikkeld.”

Iemand neemt zijn medicijnen niet of niet juist in.

 • “Ik lees nooit. Daar heb ik geen tijd voor.”
 • “Ik houd niet van lezen, ik kijk liever televisie.”
 • “Werken met een computer is niets voor mij.”

Indien u één of meer van deze signalen of uitspraken bij iemand herkent, dan kan het zijn dat diegene problemen heeft met lezen en schrijven. U kunt hem of haar wijzen op de mogelijkheden die er zijn om er iets aan te doen.

Maak een nieuwe start!
De wervingscampagne ‘Maak een nieuwe start’ is gericht op het bereiken van de groep Nederlanders waarbij lezen en schrijven moeizamer gaat dan nodig is om volwaardig mee te draaien in de maatschappij, thuis en op het werk. De alfabetiseringscursussen in de regio worden verzorgd door ROC Leiden en ID College. Dit project wordt mede gefinancierd door de gemeente Leiden, samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Aanmelden voor de cursussen kan via tel. 0800-023 44 44.
Middels diverse activiteiten hoopt ‘Maak een nieuwe start!’ de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te bereiken, of te bereiken dat zij door anderen aangespoord worden hier iets aan te doen. Hier onder vallen bijvoorbeeld een briefkaartenactie met stickers en promotieviltjes in sportkantines. U kunt hier alles over lezen in de nieuwsbrief die u aan de rechterkant kunt downloaden.

Wat kunt u doen?
Nederland telt anderhalf miljoen laaggeletterden. Het gaat dus om zo’n één op de tien Nederlanders. Laaggeletterdheid komt voor in alle geledingen van de samenleving.
Laaggeletterden (ook wel functioneel analfabeten) hebben vaak wel enige scholing gehad, maar kunnen onvoldoende lezen en schrijven om volwaardig mee te draaien in de maatschappij, thuis en op het werk. Zij kunnen hun probleem goed verbergen en doen dit vaak al jaren achtereen.
Ze willen niet afhankelijk zijn van anderen, maar zelf bijsluiters, gebruiksaanwijzingen, formulieren, overheidsinformatie, reclamefolders, de ondertiteling op de televisie, enz. kunnen lezen. Ze willen gebruik maken van Internet, e-mails schrijven, sms’jes versturen en een autonavigatiesysteem kunnen gebruiken. Laaggeletterde ouders willen ook hun kinderen voorlezen en hen helpen bij het huiswerk. Ze nemen vaak niet deel aan activiteiten van school, omdat ze de briefjes of nieuwsbrieven niet kunnen lezen.
Mogelijk heeft u familie, vrienden of kennissen die veel moeite hebben met lezen en schrijven. U kunt hen vertellen dat het niet raar is en dat er veel mensen zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. De ROC’s in de regio bieden speciale cursussen voor volwassenen. Bij deze cursussen gaat het er heel anders aan toe dan vroeger op school. Het zijn vaak kleine groepen met gespecialiseerde docenten.

Laaggeletterden horen tot een zeer moeilijk te bereiken groep. Zij kunnen deze informatie niet of nauwelijks lezen en weten vaak niet dat er cursussen voor hen bestaan. Geeft u het telefoonnummer aan hen door?
Aanmelden of meer informatie kunt u verkrijgen via het landelijk nummer 0800-023 44 44