De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Kantorenstrategie

Kantorenstrategie
Op 15 februari 2006 zijn in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland afspraken gemaakt over de kantorenprogrammering tot 2015. De afspraken gaan over het realiseren of tenminste planologisch mogelijk maken van 415.000 m² kantoorruimte in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten.
Hiervan wordt op Leeuwenhoek/Rhijngeest 102.500 m² kantoorruimte gerealiseerd, die specifiek is gelabeld voor het kenniscluster. Daarnaast is op Leeuwenhoek/Rhijngeest ruimte voor aan het kenniscluster gelieerde zgn. type I- en type II-bedrijven (productiebedrijven en laboratoria met een hoog kantooraandeel).
Verder zal grootschalige kantoorontwikkeling op de locaties Leiden-Centraal (64.000 m²), Leiden – Lammenschans (40.000 m²) en de A4-zone tussen Leiderdorp en Zoeterwoude (153.500 m²) plaatsvinden. Ook enkele kleinere locaties zijn aangewezen voor de ontwikkeling van in totaal 55.000 m² kantoorruimte.
Voor het bewaken en zonodig bijstellen van plannen zal een regionaal monitoringssysteem worden opgezet.

Neem contact op met de programmamanager Economische Zaken
Stuur een e-mail (071) 523 90 42
Neem contact op met de beleidsmedewerker Economische Zaken
Stuur een e-mail (071) 523 90 41