De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Detailhandel

Regionale detailhandelsstructuurvisie
Holland Rijnland heeft samen met de andere partners in het Regionaal Economisch Overleg(REO) in 2006 een nieuwe regionale detailhandelsstructuurvisie opgesteld, die de oude visie uit 2003 verving. Op 20 december 2006 heeft de het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland deze regionale detailhandelsstructuurvisie met algemene stemmen vastgesteld.
In de regionale detailhandelsstructuurvisie zijn op basis van een centrale doelstelling een vijftal uitdagingen benoemd, die verder zijn uitgewerkt in projecten en activiteiten.
In het REO vindt afstemming plaats over het regionaal-economisch beleid tussen provincie, Kamer van Koophandel, Holland Rijnland, Rijnstreekberaad en de gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn.
Aan de Regionale detailhandelsstructuurvisie zou OOK een Meerjarenuitvoeringsprogramma worden gekoppeld, waarin de regionale projecten en activiteiten, die in de visie zijn verwoord, concreet worden uitgewerkt. Opstelling van dit uitvoeringsprogramma is tot nu toe niet van de grond gekomen.
Begin 2007 heeft de provincie de Structuurvisie Detailhandel Zuid-Holland 2006 uitgebracht, waarin het nieuwe provinciale detailhandelsbeleid is verwoord.

Neem contact op met de programmamanager Economische Zaken
Stuur een e-mail (071) 523 90 42
Neem contact op met de beleidsmedewerker Economische Zaken
Stuur een e-mail (071) 523 90 41