De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


EVALUATIE HOLLAND RIJNLAND

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 26 maart jl. opdracht gegeven tot het uitvoeren van een externe en interne evaluatie.

De externe evaluatie is onder auspiciën van een bestuurlijke begeleidingscommissie bestaande uit de heer A. Mans (burgemeester van Hillegom), de heer J.W.M. Stuijt (wethouder Zoeterwoude), de heer J.G. den Hollander (raadslid van Teylingen) en R.J. Mauer (gemeentesecretaris van Oegstgeest) door Holland Consultancy uitgevoerd.

Daarnaast heeft een delegatie uit het Dagelijks Bestuur de maanden voor het zomerreces een ronde langs de twaalf gemeenteraden en colleges gemaakt.

Hieronder treft u de relevante documenten:


Op grond van de in- en externe evaluatie heeft het Dagelijks Bestuur bestuur het concept-voorstel voor het Algemeen Bestuur opgesteld met daarin, t.b.v. concrete besluitvorming door het Algemeen Bestuur, zeven conclusies en tien acties.

Het concept AB-voorstel met de genoemde rapportages staat geagendeerd voor het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen d.d. 2 oktober a.s.

De colleges van Burgemeester en Wethouders spreken de 2e oktober dus over de evaluatie.

Besluitvorming door het Algemeen Bestuur staat geagendeerd voor de vergadering van 29 oktober a.s.