Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Bestuur en de medewerkers van Holland Rijnland

wensen u fijne feestdagen

én

in alle opzichten een voorspoedig 2005!

Met het oog op een voorspoedige communicatie in 2005 attenderen wij u -voor het geval u dat in 2004 is ontgaan- op de mogelijkheid om u aan te melden voor het ontvangen van de veertien daagse digitale nieuwsbrief van de regio Holland Rijnland.
In deze digitale nieuwsbrief leest u over relevante ontwikkelingen die de voorgaande veertien dagen zich hebben voorgedaan én wordt voorruit geblikt op de komende veertien dagen.
Zo wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd wat er op de diverse regionale bestuurstafels besproken gaat worden en wat vervolgens besproken is.

Tot slot attenderen wij u op twee bijeenkomsten in het nieuwe jaar;
Op woensdagavond 19 januari 2005
zal er een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden worden voor de hele regio om elkaar de hand te schudden. Tevens zal op ludieke wijze de regio en alles wat er leeft in beeld worden gebracht.

Op vrijdagmiddag 1 april 2005:
Een halfjaar Holland Rijnland. Een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij wat zich waar het gaat om gemeentegrens overschrijdende activiteiten afspeelt in deze nieuwe regio.

Aanmelden Holland Rijnland Berichten
Aanmelding is mogelijk op de website, mocht u de website niet kunnen benaderen kunt u zich opgeven via email: