Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Gecorrigeerde Holland Rijnland Berichten

Een half uurtje geleden heeft u aflevering 34 van de Holland Rijnland Berichten ontvangen. In deze berichten is een groot deel tekst van een aantal artikelen weggevallen. Om het nieuwe jaar 2006 toch maar compleet te beginnen, ontvangt u in deze gecorrigeerde versie de gehele teksten.
Terug naar inhoudsopgave

Gelukkig nieuwjaar!

Bestuur en de medewerkers van Holland Rijnland danken u voor uw belangstelling in het afgelopen jaar en wensen u in alle opzichten alle goeds voor 2006!
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 5 januari 2006 —
De vergadering van het Dagelijks Bestuur welke gepland stond voor 5 januari komt te vervallen. De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 18 januari 2006.
Terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde Staten subsidiëren bedrijventerreinen

Gedeputeerde Staten besteden 4.625.000 Euro uit het Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB) voor financiële steun aan de herstructurering en ontwikkeling van zeven bedrijventerreinprojecten. De gemeente Noordwijk ontvangt hiervan 321.680 Euro voor de rotonde bij het Space Businesspark. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het vestigingsklimaat, de werkgelegenheid en economische groei van de regio.
Terug naar inhoudsopgave

Nieuwsbrief Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek

De afgelopen maanden is er veel gepraat over de gebiedsuitwerking. Op basis van vier perspectieven, ruimtelijke beelden is discussie gevoerd met bestuurders, marktpartijen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over welke richting het eindadvies aan de minister van VROM op moet. Ook is schriftelijk gereageerd. In de 3e nieuwsbrief Gebiedsuitwerking Actueel wordt alvast inzicht gegeven in de rode draad die uit deze reacties is gekomen en wordt het vervolg van de uiteindelijke gebiedsuitwerking toegelicht. U kunt zich via de website www.gebiedsuitwerking.nl aanmelden voor de nieuwsbrief.
Terug naar inhoudsopgave

Twee nieuwe gemeenten per 1 januari 2006: Katwijk en Teylingen

Per 1 januari 2006 kent de regio Holland Rijnland nog 12 gemeenten (dit waren voorheen 16). Vanaf die datum is zowel de samenvoeging van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tot de gemeente Katwijk, als de samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond tot de gemeente Teylingen een feit.
Terug naar inhoudsopgave

10 januari: Bestuurlijke informatiebijeenkomst ontwikkelingen Rijnfront/Leeuwenhoek

De gemeenten Leiden en Oegstgeest organiseren op 10 januari 2006 een bijeenkomst voor bestuurders met betrekking tot de ontwikkeling Rijnfront/Leeuwenhoek. In het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van Holland Rijnland van 10 november jl. is dit afgesproken. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Congreshotel Oud Poelgeest te Oegstgeest van 17.00 tot 19.00 uur en is bedoeld voor de Portefeuillehouders Economische Zaken en Ruimte van Holland Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

11 t/m 13 januari: Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland

In de tweede week van januari vinden de portefeuillehoudersoverleggen Ruimte, Economische Zaken, Verkeer en Vervoer en Bestuur en Middelen plaats. Voor agenda en stukken klikt u op het tabje vergaderingen/stukken van www.hollandrijnland.net
Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda is gepland op 26 januari.
Terug naar inhoudsopgave

12 januari: Bestuurlijke conferentie regionale Investeringsstrategie

Op donderdag 12 januari 2006 zal de bestuurlijke conferentie over de regionale Investeringsstrategie plaatsvinden. De conferentie zal worden gehouden in het congreshotel Oud Poelgeest te Oegstgeest van 13.30 tot 22.00 uur. Tijdens deze plenaire bestuurlijke bijeenkomst zal worden vastgesteld of de bereidheid bestaat om de benodigde investeringen aan te gaan en hiervoor de financiële consequenties te dragen en over welke kostendragers deze investeringen gespreid worden. De conferentie zal door Boer en Croon begeleid worden. Het resultaat van de ambtelijke conferentie van 24 november jl. zal als input dienen voor deze bestuurlijke conferentie. Voor meer informatie www.hollandrijnland.net/Algemeen/Investeringsstrategie
Terug naar inhoudsopgave

14 februari: Congres Pact van Teylingen “Balans van het Offensief”

Op dinsdag 14 februari vindt van 19.45 tot 22.45 uur het congres Pact van Teylingen plaats in Nieuw Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Dit wintercongres zal gaan over ruim anderhalf jaar ontwikkelingsplanologie in de Duin- en Bollenstreek: De balans van het Offensief van Teylingen 2004-2005. In een film worden alle modules van het Offensief getoond. Na de film gaan de congresdeelnemers uiteen in vijf groepen. In iedere groep zal verder ingegaan worden op thema’s die direct met het Offensief te maken hebben zoals: Het Bollencomplex anno 2030, welk perspectief? Kruip in de huid van de bollenteler, Ruimte vóór of ván de graslanden?, Bollenbuurten als geldbron voor het Offensief?, ….in een groen, groen Bollenland? Hierbij is aangesloten op andere actuele zaken zoals de Greenport Duin- en Bollenstreek en de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Voor het congres wordt een brede doelgroep aan bestuurders en belangstellenden uitgenodigd, zoals raadsleden, bestuurders van de pactpartijen en Provinciale Staten. Voor meer informatie http://www.hollandrijnland.net/Ruimte/Pact_van_Teylingen
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net