аЯрЁБс>ўџ 35ўџџџ2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС'`№П‚bjbj{P{P-*::‚џџџџџџЄJJJJJJJ^І І І І ,в ^  ђ ђ ђ ђ ђ Э : !!!!!!$@hЈXEJ' Э Э ' ' EJJђ ђ лZг г г ' Jђ Jђ г ' г г :У,JJKђ ц ŸZцxЪІ 1 Fя p0 љRw RKKlJЗh' ' г ' ' ' ' ' EEЩ ' ' '  ' ' ' ' ^^^фB d^^^B ^^^JJJJJJџџџџ Grote steun Tweede Kamer voor RijnlandRoute en RijnGouwelijn Een meerderheid in de Tweede Kamer - in elk geval CDA, PvdA, VVD en SGP - heeft op 7 december jl. voor de RijnlandRoute en de RijnGouweLijn gepleit. Zij deden dat tijdens het MIRT-overleg van de commissie Verkeer en Waterstaat. Behalve minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga waren ook de ministers van der Laan van WWI en Cramer van VROM bij dit overleg aanwezig. Eurlings geeft schriftelijk antwoord op de vragen in het eerste termijn. Deze worden later deze week verwacht. Volgende week maandag 14 december vergadert de commissie in tweede termijn over het MIRT-projectenboek, waar onder andere de RijnlandRoute (RLR) en de RijnGouwelijn (RGL) zijn opgenomen. CDA De heer Koopmans heeft een pleidooi gehouden om de financiыn voor RLR en RGL snel te regelen. Het ontbrekend deel in de financiering van de RLR zou uit de opbrengst van Valkenburg kunnen komen. Voor de RGL gaat hij begroting uitpluizen om 27 mln. te vinden, de rest moet van de regio (provincie en Holland Rijnland) komen. 'De regio is verdeeld' heeft hij geroepen en dus moet het rijk nu de zaak vlot trekken. De aanleg moet ongefaseerd plaatsvinden. Motie Het CDA heeft, meeondertekend door mevrouw Roefs van de PvdA, de volgende motie ingediend: “….verzoekt de regering, met de provincie in overleg te treden teneinde de volledige RijnGouwelijn-west in een keer aan te leggen; verzoekt de regering, uit de opbrengsten van grondexploitatie van Valkenburg de helft van het ontbrekende bedrag bij te dragen aan het realiseren van de gehele RijnGouwelijn-West, onder de voorwaarde dat de provincie eenzelfde bedrag extra bijdraagt, en gaat over tot de orde van de dag.’ Minister Cramer heeft hierover al gezegd dat ze deze motie ontraadt, omdat er eerst generiek moet worden gekeken naar het benutten van de grondopbrengsten. PvdA Mevrouw Roefs heeft gezegd dat er nu nog geen voldragen voorkeursalternatief voor de RLR is. Bij het volgende MIRT-overleg moet er een voldragen variant zijn, inclusief de financiыn. Ze ziet mogelijkheden om te versoberen, bijv. bij de Knoop Maaldrift. Ze constateert dat er geen draagvlak is voor een gefaseerde aanpak. ‘Geen uitstel’. CDA, CU steunen dit. VVD De heer Aptroot steunt het voorkeursalternatief voor de RLR. Een gefaseerde aanpak is onbespreekbaar. Wel moet aan Voorschoten worden tegemoetgekomen, bijvoorbeeld met een dak op de tunnel. Dit moet goed worden berekend en uitgezocht. Amendement De VVD wil 75 miljoen euro uittrekken voor een goede landschappelijke inpassing van de Rijnlandroute, te dekken uit ontwikkelingssamenwerking. SP De heer Roemer legt uit dat de SP in principe de RLR niet wil. Het zou geen meerwaarde hebben en is financieel niet haalbaar. Het geld kan beter aan ov worden besteed, maar niet aan de RGL. SGP De heer van der Staaij heeft de minister gevraagd hoe hard zijn toezeggingen zijn, met het oog op de zogeheten heroverwegingen (rijksbezuinigingen). Verder vindt de SGP dat de RLR noodzakelijk is voor de regio, dus wil deze partij vaart achter de realisering daarvan. De SGP ziet vooral nadelen bij fasering; alleen de gehele RLR heeft voordelen en uitstel kan tot afstel leiden. De SGP steunt een breed gedeeld gevoel van het belang van realisering van het totaalplaatje. Verder merkt de heer van der Staaij op dat gefaseerd niet integraal is. Hij vraagt de minister de RLR integraal en ongefaseerd aan te leggen en hiervoor extra geld te vinden. CU Mevrouw Wiegman heeft de RLR en RGL niet genoemd in haar (korte) spreektijd. Groen Links De heer Vendrik heeft aangegeven dat zijn partij begrijpt dat de minister niet in een keer al het geld voor de RLR op tafel legt. De minister moet zo spoedig mogelijk Elverding-proof en op vergelijkbare wijze naar de alternatieven kijken; want daar is nog onvoldoende naar gekeken. D66 De heer van der Ham geeft aan dat zijn partij op zowel lokaal als nationaal niveau niet voor het bestuurlijk gekozen tracщ van de RGL is. Over de RLR heeft hij de minister gevraagd dat als uit de mer mocht blijken dat een ander tracщ de voorkeur heeft, wat dat voor gevolgen heeft voor de toegezegde bedragen. Is het geld geoormerkt en gekoppeld aan het voorkeurstracщ? =>N`c†ˆŽ Ѕk l л м н с щ ё ј ќ   # ? D S m q u ёуёмаФЛаЛВЉаВ —В—‹sh`h`Uh`h`h`h`h8<Пh8<П^JaJh8<П^JaJh8<ПhкH^JaJha(XhкH6^JaJha(Xh8<П6^JaJh8<ПhCі5^JaJh8<П56aJhТ8]56aJhT_56aJhUS56aJhХB…56aJhUShХB…56aJhUShUS56aJ hкHhкHhUShUS5CJ^JaJhUShкH5CJ^JaJ!=>В м н с Ѕ Ћ ЊFGLЗЃЏ?@Cстюњѕ№№№њњњшууњњњњшуооооооооgdŽžgdIWЉ & FgdIWЉgdUSgdкH & F‚§u y | † Š ” Ё Ј Ћ §  % ) | € Є Ѕ Ћ ˆ ‰ 78ƒ„ЈЉЊЙFGLTYZЊ­БОПЧгнщѕјѕэѕэѕэѕэѕэхэѕхѕхѕэйеЮеУхУЛУЛУЏЇœ„xѕЛѕЛѕЛѕЛѕЛѕЛha(XhкH6^JaJha(XhIWЉ6^JaJh8<ПhCі5^JaJhЄ0>h'm|^JaJh'm|^JaJhХB…h'm|6^JaJhIWЉ^JaJhЄ0>hIWЉ^JaJ hЄ0>hIWЉhIWЉhХB…hIWЉ6^JaJhХB…^JaJh8<П^JaJh8<ПhкH^JaJ/ј58vzГЗЦЮвцђєљ suЃЎЏВЖКЬ?@CQѕътътъкъЮТктъкъкъкъкъкЖЊкѕкѕкІŸ•†Ÿ|rfh‹Jhє˜6^JaJh8<ПhŽž5aJh8<ПhCі5aJhє˜hє˜aJ hє˜aJh‹Jhє˜6aJ hє˜5aJhIWЉhХB…hIWЉ6^JaJhХB…hкH6^JaJha(XhIWЉ6^JaJh8<Пh8<П5^JaJhIWЉ^JaJhХB…^JaJh8<ПhкH^JaJh8<ПhIWЉ^JaJ&ARW^`hu{ЖШЫио <=Beƒ†Š‹‘•ЃВДЕЪЭб #F_mƒ‘”ЃЅЊ­Эгрстэю§јэјэјэјэјэјэхјхјэјэјэјхјэјэнэјэјејэјэјэјэјЭэСЕјэјэјэЊэž•Ејhє˜5^JaJh8<Пh8<П5^JaJh8<ПhCі^JaJh‹Jhє˜6^JaJh8<ПhUS5^JaJhf:…^JaJhT_^JaJhХB…^JaJh'm|^JaJh8<ПhUS^JaJhє˜^JaJ:/@s‚•нт  n‚‡ˆ’ŸЂТЪлшыёі  &+.AJY\]ko}€‚ј№х№х№хнхбХМАнЅšЅнЅнЅнјнЅнЅšЅјЅ’ЅнЅнЅнЅ’нЅн’нŠнh8<ПhUSaJhUS^JaJhХB…^JaJh8<ПhХB…^JaJh8<ПhUS^JaJh‹JhYm56^JaJhYm55^JaJh8<ПhUS5^JaJh8<Пh8<П5^JaJhYm5^JaJh8<Пh8<П^JaJhє˜^JaJhf:…^JaJ0ю €‚њњњњњњgdŽž+0А‚. АЦA!АŠ"АŠ#Š$Š%ААŠАŠ Ф†œJ@ёџJ StandaardCJOJQJ_HmHsHtHF@F Kop 1$Є№Є<@&5KH \^JaJ H@H Kop 2$Є№Є<@&56\]^JaJB@B Kop 3$Є№Є<@&6\^JaJLA@ђџЁL Standaardalinea-lettertypeZiѓџГZ Standaardtabel :V і4ж4ж laі .kєџС. Geen lijst ўOЂё USdotL@L Standaardinspringing & FF™F ХB… BallontekstCJOJQJ^JaJ‚*џџџџ=>ВмнсЅЋЊFGLЗЃ Џ ? @ C   с т ю  €„˜0€€˜@0€€˜0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜0€€˜@0€€˜0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜0€€˜0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜0€€˜@0€€˜@0€€ЊG„Šб000гˆб000г @004u ј‚ ю‚‚№8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№џџ _Hlt84821132 _Hlt84821133„@@„„чъ 14Ж Л ю p„нс|ЅGLЃ Џ  C„„DСAЌˆH;џџџџџџџџџzчmЬ~r„џџџџџџџџ „7„Щ§Ц7^„7`„Щ§OJQJo(З№€ „ „˜ўЦ ^„ `„˜ўOJQJo(o€ „p„˜ўЦp^„p`„˜ўOJQJo(Ї№€ „@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ўOJQJo(З№€ „„˜ўЦ^„`„˜ўOJQJo(o€ „р„˜ўЦр^„р`„˜ўOJQJo(Ї№€ „А„˜ўЦА^„А`„˜ўOJQJo(З№€ „€„˜ўЦ€^„€`„˜ўOJQJo(o€ „P„˜ўЦP^„P`„˜ўOJQJo(Ї№ „T„ЌўЦh^„T`„ЌўOJQJo(З№€ „ „˜ўЦ ^„ `„˜ўOJQJo(o€ „p„˜ўЦp^„p`„˜ўOJQJo(Ї№€ „@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ўOJQJo(З№€ „„˜ўЦ^„`„˜ўOJQJo(o€ „р„˜ўЦр^„р`„˜ўOJQJo(Ї№€ „А„˜ўЦА^„А`„˜ўOJQJo(З№€ „€„˜ўЦ€^„€`„˜ўOJQJo(o€ „P„˜ўЦP^„P`„˜ўOJQJo(Ї№DСAzчmџџџџџџџџџџџџЌС–ЊHДкžVi^i*ЉP.[zmRl!t•J§aк(i*ЉPt•JЎB \i*ЉPmRl!ЎB \хSХx"Ym5кHUSa(XТ8]T_'m|f:…ХB…‹Jє˜?™ŽžIWЉ8<ПC\ФАLлCіџ@<`V’‚`@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡z €џTimes New Roman5€Symbol3& ‡z €џArial7& ‡ ŸVerdana5& ‡za€џTahoma?5 ‡z €џCourier New;€Wingdings"ёˆ№ХфЉDмFDмFŠј Šј !№ЅРДД€24dzzщЎ'Ё 2ƒq№ппHP)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџкH2џџNormal jwillemsenrlovers ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ЈДШдрє 0 < HT\dlфNormal jwillemsen Normal.dotrlovers2Microsoft Office Word@@vжЯxЪ@vжЯxЪŠј ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hpŒ”œЄ ЌДМФ Ь пфHolland Rijnlandz' Normal Titel ўџџџ !ўџџџ#$%&'()ўџџџ+,-./01ўџџџ§џџџ4ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFр…fцxЪ6€1TableџџџџџџџџWordDocumentџџџџџџџџ-*SummaryInformation(џџџџ"DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ*CompObjџџџџџџџџџџџџqџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Office Word-document MSWordDocWord.Document.8є9Вq