De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Jaarrekeningen 2004

JAARVERSLAG

  • het bestuur
  • personeel en organisatie
  • communicatie
  • informatisering en automatisering
  • doelmatigheid
  • ruimtelijke ordening
  • verkeer en vervoer
  • economie, recreatie en toerisme
  • milieubeleid
  • wonen
  • arbeidsvoorzieningen, educatie en onderwijs
  • volksgezondheid
  • regionale deurwaarders
  • regionaal indicatieorgaan
  • weerstandsvermogen
  • treasuryparagraaf

JAARREKENING

 1. Holland Rijnland 4e kwartaal 2004
 2. Jaarrekeningen van de zes gemeenschappelijke regelingen over de periode 1 januari tot en met 30 september 2004
 3. Bijlage
  Betreft de jaarrekeningen van de zes gemeenschappelijke regelingen over het gehele jaar 2004, waarin de “knip” per 1 oktober 2004 (de fusiedatum) zichtbaar is.