De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Offensief van Teylingen – Ontwikkelingsplanologie in de Duin- en Bollenstreek, 16 december 2005

Deel I – BALANS 2004-2005

Deel II – Achtergrondrapportage

 1. Inleiding
 2. Vertrekpunten van het Offensief
  • Startnotitie Offensief van Teylingen (2003)
  • Eindrapportage van de Eerste Etappe (2004)
  • Spelregels, denklijn, criteria van het Offensief
 3. Vorderingen modules
  • Algemeen
  • Procesmatige voortgang
  • Beschrijving vorderingen per module
  • Balans binnen de modules en voor het Offensief als geheel
 4. Offensief op Bedrijfsniveau
  • Inleiding
  • Bedrijfsmodules
  • Positie en prioriteiten van de gebiedsontwikkelaar
  • Stimulering van nieuwe bedrijfsinitiatieven
  • Gereedschapkist bedrijfsmodules
 5. Financieringsstrategie voor het Offensief
  • Inleiding
  • Opgaven na Eerste etappe
  • Financiële onderzoeken voor het Offensief
  • Actuele ontwikkelingen regionale financiering
  • Uitvoeringsstrategie financiering Offensief
 6. Planning, organisatie en financiën van het Offensief
  • Organisatie tot op heden
  • Organisatie voor 2006-2007
  • Planning
  • Financiën 2006-2007
 7. Beleidsmatige context: Greenport, Gebiedsuitwerking, Structuurvisie
  • Greenport
  • Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek
  • Regionale Structuurvisie

Colofon