De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 09 november 2007, locatie: gemeentehuis Oegstgeest, 13.30 – 16.30 uur

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling besluitenlijst van 14 september 2007
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Ambtelijke Adviesgroep B&M (AAG)
   Op 1 november 2007 is het AAG B&M. Standaardonderwerp is de agenda van het portefeuillehoudersoverleg. Het AAG-advies zal per e-mail aan de ons bekende portefeuillehouders Bestuur & Middelen worden toegezonden ter voorbereiding op deze vergadering.
   • Voorstel: kennis van nemen
  • M-1: Vergaderschema 2008
   Volgend jaar zullen de AB-vergaderingen zijn op respectievelijk woensdagavond
   26 maart, 25 juni, 29 oktober en 17 december.
   De portefeuillehoudersoverleggen zullen worden gehouden in de weken 7, 20, 40 en 45. Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen is gepland op
   • vrijdag 15 februari 2008 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Alkemade;
   • vrijdag 16 mei 2008 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Noordwijk;
   • donderdag 2 oktober 2008 om 10.00 uur in het gemeentehuis Leiderdorp;
   • Vrijdag 7 november om 13.30 uur in het gemeentehuis van Katwijk.
  • Voorstel: kennis van nemen.
 4. Uitvoering regionale milieutaken
 5. Format Begroting
 6. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering is 15 februari 2008 bij de gemeente Alkemade in Roelofsarendsveen