De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 12 september 2007, locatie: Stadhuis Leiden, 13.30 – 16.30 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Formaliseren Economische Agenda Holland Rijnland aan de hand van concept-besluitenlijst PHO 27 juni 2007
  3. Mondelinge toelichting op de werkagenda n.a.v. de Economische Agenda
  4. Presentatie stand van zaken Regionale Structuurvisie en verwerking van de input vanuit EZ
  5. Bespreking vervolg Regionale Structuurvisie en de input vanuit EZ
  6. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken vindt plaats op woensdag 7 november 2007 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Teylingen, locatie Voorhout.