De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken stuurgroep Pact van Teylingen 09 december 2005, locatie: gemeentehuis Voorhout 09.30-12.30

  1. Opening, Agenda en Verslag
  2. Greenport
  3. Rapport “Balans van het Offensief
  4. Trappenberg: tussenrapportage
  5. Ruïne Teylingen / Initiatief Sassenheim-Zuid / Kistenfabriek
  6. Rondvraag en Sluiting