De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken stuurgroep Pact van Teylingen 18 augustus 2005, Locatie: Bollenbad Noordwijk 13.30 uur

Conceptverslag van onderstaande vergadering

13.30 -14.30 uur: wandeling Middengebied
start bij Bollenbad; met wethouder P. Barnhoorn.

14.30 uur: start overleg in Bollenbad

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag
  conceptverslag Stuurgroep Pact 22 juni 2005 ter vaststelling.
 3. Middengebied Noordwijk
  mogelijkheid tot vragen naar aanleiding van de wandeling middengebied Noordwijk
 4. Module Vinkeveldpolder
  aangepast projectplan ter bespreking / instemming
 5. Greenport Bollenstreek
  kennisnemen van voortgang opstellen Greenportvisie
 6. Trappenberg:
  – ontwerpbestemmingsplan kop Trappenberg
  – fietspadtracé F284
  instemmen met ontwerpbestemmingsplan
  instemmen met fietspadtracé
 7. Financiering Offensief van Teylingen
  inventariseren welke soort bijdragen aan en welk soort financiering voor het Offensief kansrijk zijn
  instemmen met aanbevelingen uit rapport Financiering Offensief
 8. Najaarscongres: balans van het Offensief
  instemmen met eerste opzet najaarscongres (eind november 2005)
 9. Rondvraag en sluiting
  Ter kennisname:
 10. Bestemmingsplannen buitengebied, gekozen Greenportofferte, module open venster Leidsestraat Hillegom