De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken stuurgroep Pact van Teylingen 21 juni 2006, locatie: Holland Rijnland, zaal 711 14.00-17.00

Kort verslag van onderstaande vergadering

 1. Opening, agenda, mededelingen

 2. Verslag Stuurgroep 27 april 2006
 3. Masterplan Keukenhof (geen stukken)
  • Voorstel: presentatie Riek Bakker ter kennisgeving aannemen.
   Zij werkt in opdracht van het landgoed Keukenhof aan dit plan, dat betrekking heeft op dit landgoed. De eerste resultaten zal zij vandaag presenteren.
 4. Compensatie verlies bollenareaal
  • Voorstel: niet instemmen met het principe van compensatie buiten het Pactgebied van verlies aan bollenareaal.
 5. Greenport Duin- en Bollenstreek uitvoeringsagenda
 6. Veehouderijen
 7. Rondvraag en sluitingVolgend overleg: nader te bepalen, 31 augustus vervalt mogelijk.