De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Verdiepingsatelier Landbouw 16 maart 2007

Het gebiedsatelier Veenweide- Plassengebied bestaat uit verschillende bijeenkomsten.
In februari hebben de startbijeenkomst en het eerste ontwerpatelier plaatsgevonden.
Nu vindt verdieping plaats in het verdiepingsatelier Landbouw.
Het verdiepingsatelier landbouw is bedoeld om de mogelijkheden, kansen en beperkingen van de belangrijkste drager van het landschap, de landbouw, verder uit te diepen.
In april zal het tweede, gedeeltelijk bestuurlijke, ontwerpatelier worden georganiseerd gevolgd door een terugkoppeling van de resultaten voor alle betrokkenen.

Uitnodiging en notitie verdiepingsatelier Landbouw