You are here: Home Holland Rijnland Begroting en verantwoording

Begroting en verantwoording

Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur de programmabegroting vast voor het volgend jaar. Na afloop van het kalenderjaar vindt verantwoording plaats door middel van de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening wordt eveneens vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Begroting 2011

Reacties van de gemeenten (pdf, 5 MB)

Begroting 2010

Jaarrekening en -verslag 2009

Archief