You are here: Home Holland Rijnland Focus 2014

Focus 2014

Focus 2014 wordt de strategische agenda van en voor de vijftien Holland Rijnland-gemeenten.

Eerder hadden de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude een Strategische Agenda vastgesteld, als strategische basis voor deze Rijnstreek-gemeenten. Omdat deze vanaf 1 april 2010 bij Holland Rijnland zijn aangesloten wordt dit document verenigd met de Focus 2014. Bij het opstellen van de Focus 2014 voor alle vijftien Holland Rijnland-gemeenten worden alle partijen intensief betrokken.

Het Algemeen Bestuur heeft op 17 februari 2010 de ontwerp-versie van Focus 2014 van de huidige twaalf Holland Rijnland-gemeenten vastgesteld. Hierna worden de Focus 2014 én de Strategische Agenda aan alle vijftien gemeenten voor reactie voorgelegd en zijn ze actief betrokken bij het opstellen van de conceptversie van de Focus 2014, waarin beide documenten met elkaar zijn versmolten. Deze wordt op 15 december aan het Àlgemeen Bestuur voorgelegd.

Hier vindt u de ontwerpversie van Focus 2014 die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld op 17 februari 2010.