De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Woonruimteverdeling Holland Rijnland

Inschrijftermijn Woonzicht.nl verlengd

Gedurende de afgelopen weken is www.woonzicht.nl  zeer slecht bereikbaar geweest voor woningzoekenden. Daardoor hebben veel mensen zich niet kunnen inschrijven. De woningcorporaties hebben dit ongemak vaak kunnen opvangen door woningzoekenden direct aan de balie te helpen, maar zijn natuurlijk ongelukkig met deze gang van zaken.
Iedereen moet ruim de gelegenheid krijgen om zich in te schrijven. Pas daarna kan er goed van start gegaan worden met de nieuwe woonruimteverdeling. Daarom wordt de inschrijfperiode verlengd tot 1 mei.

Nadere informatie met betrekking tot de eventuele gevolgen op het uitstellen van de woonruimteverdeling volgt zo spoedig mogelijk.

Aangepaste huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 14 december 2005 de datum van inwerkingtreding en wijzigingen in de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 vastgesteld.
Het besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2006.
De aangepaste verordening ligt op het regiokantoor, alsmede ten kantore van de deelnemende gemeenten van Holland Rijnland (Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude) ter inzage.
Regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland 14 dec 2005 >>
Convenant woonruimteverdeling Holland Rijnland 14 dec 2005 >>
Legesverordening Holland Rijnland 2006 >>

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
M.A.M. (Rien) Huijgens, programmamanager Ruimte, tel. 0252 – 462 428 of
V.M.J. (Victor) Klein, beleidsmedewerker Ruimte, tel. 0252 – 462 432.


Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005
Op 14 december 2005 heeft het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland ingestemd met enkele kleine aanpassingen van de huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 en met de woonwaarde als volgordecriterium bij woonruimteverdeling.
Met dit besluit staan alle seinen op groen voor een nieuw woonruimteverdelingsysteem per 1 januari 2006. Er komen nieuwe mogelijkheden voor alle woningzoekenden voor de hele regio Holland Rijnland. Klantgerichtheid, doorstroming en flexibiliteit zijn de belangrijkste uitgangspunten. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de huidige websites van de corporaties:  www.duinenbollen.nl  en  www.huis-aan-bod.nl

Vanaf 1 januari 2006  zal er een nieuwe website komen, met uitgebreide informatie. Alle vrijkomende sociale huur- en koopwoningen binnen de regio zullen daar op een overzichtelijke manier aangeboden worden.  www.woonzicht.nl
Er wordt een overgangsregeling gehanteerd van het oude naar het nieuwe systeem van drie maanden.

Vanaf 3 april 2006 bieden de deelnemende woningcorporaties hun woningen aan binnen een nieuw systeem met nieuwe spelregels: Woonzicht.nl.

Persbericht Woonzicht.nl d.d. 15 december 2005

Achtergrondinformatie kunt u vinden op de projectsite: http://service.qpluso.nl/hollandrijnland/

Contactpersoon regionale woonruimteverdeling:
de heer V. (Victor) Klein  [email protected]  (071) 523 90 69

Created by afra
Last modified 2006-03-29 03:15 PM