links  |  sitemap  |  contact
 


Dagelijks Bestuur & besluitenlijsten

Uit de leden van het Algemeen Bestuur is op 24 mei 2006 een Dagelijks Bestuur van zes leden gekozen.
Persbericht samenstelling Dagelijks Bestuur 26 mei 2006 >>
Dit is inclusief de voorzitter. Elk lid van het Dagelijks Bestuur is portefeuillehouder voor een beleidsveld.  Het Dagelijks Bestuur vergadert circa 15 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld. De vastgestelde besluitenlijsten vindt u rechts onder Links/Downloads op deze pagina.

Samenstelling en portefeuilleverdeling

  

  de heer H.J.J. Lenferink

 
voorzitter Dagelijks Bestuur
  portefeuillehouder Algemene Bestuurlijke Zaken

 

  de heer J. Wienen

 
vice voorzitter Dagelijks Bestuur
  portefeuillehouder Ruimtelijk Ordening en Wonen

  plaatsvervanger van de heer H.H.M. Groen

 

  de heer P.A. Glasbeek

 
portefeuillehouder Verkeer & Vervoer
  project Regionale Investeringsstrategie (RIS)

 
plaatsvervanger van de heer J. Wienen

 

  de heer H.H.M. Groen

 
portefeuillehouder Economische Zaken
  project Regionale Investeringsstrategie (RIS)

  voorzitter Stuurgroep Pact van Teylingen
  
 
 
plaatsvervanger van de heer A.D. de Roon

H.H.V. Horlings 2006-12-14

 


de heer H.H.V. Horlings


 portefeuillehouder Middelen & Communicatie
 Milieu, Natuur & Landschap

project Agenda 2010 (meerjarenperspectief)

 plaatsvervanger van de heer P.A. Glasbeek
 

 

de heer A.D. de Roon

 
portefeuillehouder Sociale Agenda
  (Arbeidsmarktbeleid, Cultuur, Educatie & Onderwijs,  
 Zorg & Welzijn)

 plaatsvervanger van de heer H.H.V. Horlings

 

  de heer R.M. van Netten

 
secretaris

  [email protected] (071) 523 90 90