De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Begroting 2010 [vastgesteld 24-06-2009]

Inhoudsopgave

 1. Programma’s
   • Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen
   • Deelprogramma Ruimte en Wonen
   • Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme
   • Deelprogramma Natuur en Landschap
   • Deelprogramma Verkeer en Vervoer
   • Deelprogramma Jeugd
   • Deelprogramma Leerplicht en aanpak
   • Voortijdig schoolverlaten
   • Deelprogramma Participatie
   • Deelprogramma Zorg
   • Deelprogramma Cultuur
   • Deelprogramma Bestuur
   • Deelprogramma Middelen
   • Deelprogramma Beheer Regionaal Investerings Fonds
  • Weerstandsvermogen
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Financiering
  • Bedrijfsvoering
  • Verbonden partijen
  • BTW-Compensatiefonds
  • Overzicht gemeentelijke bijdragen
  • Staat van salarissen en formatie
  • Investerings- en financieringsstaat
  • Staten reserves- en voorzieningen
  • Kostenverdeelstaat
  • Besluit

Klik hier om het document in zijn geheel te downloaden.