De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenteraden of colleges van de deelnemende gemeenten. Gemeenten mogen zelf beslissen of zij raadsleden en/of collegeleden afvaardigen naar het Algemeen Bestuur. Elke gemeenten mag minimaal twee personen afvaardigen, maar gemeenten met meer dan 20.000 inwoners mogen meer afgevaardigden sturen. Het aantal leden in het Algemeen Bestuur is echter niet van invloed op de stemverhouding. Die wordt bepaald door het aantal inwoners per gemeente. Voor elke 10.000 inwoners (afgerond naar boven) mag één stem uitgebracht worden. Daardoor kan het aantal stemmen per gemeente variëren van 1 stem (voor kleine gemeenten) tot 12 stemmen (Leiden).

Het Algemeen Bestuur vergadert vier keer per jaar. Zie voor data en locatie het vergaderschema onder de tab ‘Vergaderingen’. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De agenda’s en stukken vindt u onder vergaderingen op deze website, maar liggen ook ter inzage in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten.

2006-05-24 Leden Algemeen Bestuur

De samenstelling van het Algemeen Bestuur per 24 mei 2006

Gemeente

Benoemde leden

Plaatsvervanger

1

Alkemade

De heer J.B. Uit den Boogaard

De heer F.M. Schoonderwoerd

2

Alkemade

De heer A.H. Meerburg

3

Hillegom

De heer G. Kleijheeg

De heer R. Chr. van Zuijlen

4

Hillegom

De heer A. Mans

5

Hillegom

De heer J.G. Weijers

6

Katwijk

De heer D.C.W. Binnendijk

De heer W.J. van Duijn

De heer W.M. de Jong

7

Katwijk

De heer J.J. Vingerling

8

Katwijk

De heer J. Wienen

9

Leiden

Mevrouw J.A. Becht

Mevrouw M.E. van der Beek

Mevrouw J. Clement – de Jonge

De heer R.P. van Laar

De heer P.H. van Meenen

De heer L. Rademaker

10

Leiden

Mevrouw C.A.A. Broeijer

11

Leiden

De heer J.J. de Haan

12

Leiden

De heer J.M. Hermans

13

Leiden

De heer H.J.J. Lenferink

14

Leiden

De heer D.J.G. Sloos

15

Leiden

De heer M.J.D. Witteman

16

Leiderdorp

De heer P.A. Glasbeek

De heer O.C. McDaniel

De heer J.H.M. van Huut

De heer C.J.M.W. Wassenaar

17

Leiderdorp

Mevrouw C.M.M. Meiners – Pieterse

18

Leiderdorp

Mevrouw C.W. Vons – de Jong

19

Lisse

Mevrouw C. Langelaar

De heer B.H.C. Brekelmans

De heer J. Kippers

20

Lisse

De heer A.G.M. Mesman

21

Lisse

De heer A.D. de Roon

22

Noordwijk

De heer H.H.M. Groen

De heer R.P.M. Duijndam

23

Noordwijk

Mevrouw B. Mulder – Veenema

24

Noordwijk

De heer M.U. Wiersema

25

Noordwijkerhout

De heer G. Goedhart

De heer B.J.M. de Haas

De heer A.A. Morssink

26

Noordwijkerhout

De heer A. Gotink

27

Oegstgeest

De heer H.M. Klaver

Mevrouw P.M. van Teylingen-Roest

Mevrouw E.M. Timmers – van Klink

28

Oegstgeest

De heer A.V. de Kok

29

Oegstgeest

De heer T.I.M. van Tongeren

30

Teylingen

De heer B. Homan

De heer W.T. Hollart

De heer L. van der Zon

31

Teylingen

De heer G. van der Meer

32

Teylingen

De heer S.W.J.G. Schelberg

33

Teylingen

Mevrouw H.A. Wilbrink – Dreef

34

Voorschoten

De heer J.M. Staatsen

De heer F.A.J.P. Rondagh

De heer P.J. Verschoor

35

Voorschoten

Mevrouw H. Tjalma – den Oudsten

36

Voorschoten

De heer H.H.V. Horlings

37

Zoeterwoude

De heer G.F.M. van der Hulst

Mevouw E.G.E.M. Bloemen

De heer E.J. Visser

38

Zoeterwoude

De heer J.W.M. Stuijt

Secretaris

De heer R.M. van Netten