De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Dagelijks Bestuur & besluitenlijsten

Uit de leden van het Algemeen Bestuur is op 24 mei 2006 een Dagelijks Bestuur van zes leden gekozen.
Persbericht samenstelling Dagelijks Bestuur 26 mei 2006 >>
Dit is inclusief de voorzitter. Elk lid van het Dagelijks Bestuur is portefeuillehouder voor een beleidsveld. Het Dagelijks Bestuur vergadert circa 15 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld. De vastgestelde besluitenlijsten vindt u rechts onder Links/Downloads op deze pagina.

Samenstelling en portefeuilleverdeling

de heer H.J.J. Lenferink

voorzitter Dagelijks Bestuur
portefeuillehouder Algemene Bestuurlijke Zaken

de heer J. Wienen

vice voorzitter Dagelijks Bestuur
portefeuillehouder Ruimtelijk Ordening en Wonen

plaatsvervanger van de heer H.H.M. Groen

de heer P.A. Glasbeek

portefeuillehouder Verkeer & Vervoer
project Regionale Investeringsstrategie (RIS)

plaatsvervanger van de heer J. Wienen

de heer H.H.M. Groen

portefeuillehouder Economische Zaken
project Regionale Investeringsstrategie (RIS)

voorzitter Stuurgroep Pact van Teylingen

plaatsvervanger van de heer A.D. de Roon

H.H.V. Horlings 2006-12-14


de heer H.H.V. Horlings


portefeuillehouder Middelen & Communicatie
Milieu, Natuur & Landschap

project Agenda 2010 (meerjarenperspectief)

plaatsvervanger van de heer P.A. Glasbeek

de heer A.D. de Roon

portefeuillehouder Sociale Agenda
(Arbeidsmarktbeleid, Cultuur, Educatie & Onderwijs,
Zorg & Welzijn)

plaatsvervanger van de heer H.H.V. Horlings

de heer R.M. van Netten

secretaris

[email protected] (071) 523 90 90