De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Verordeningen/regelingen

Binnen de regio Holland Rijnland zijn verschillende verordeningen en regelingen van kracht.
Ze zouden omschreven kunnen worden als de spelregels voor de regio.
Belangrijke verordeningen zijn de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland die de statuten van de organisatie vermeldt en het programma van afspraken die de regio in 2001 heeft gemaakt met de provincie Zuid-Holland.

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 2004 >>

AB-besluit inzake Eerste Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 2006 >>

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, Eerste wijziging 2006 >>

Bekendmaking inwerkingtreding eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland per 1 november 2006 >>

Bekendmaking inwerkingtreding wijziging artikel 5, lid 7 Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, inbedding Regionaal Bureau Leerplicht 16 januari 2007 >>

Programma van afspraken 2002 >>

Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland >>

Instructie controller >>

Inspraakverordening >>

Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland >>

Regelement van Orde voor de vergaderingen Algemeen Bestuur Holland Rijnland >>

Instructie secretaris >>

Delegatie- en mandaatbesluit >>

Reglement mandaat, machtiging- en volmachtbesluit Dagelijks Bestuur >>

Tabel reglement mandaat, machtiging- en volmachtbesluit Dagelijks Bestuur >>

Verordening inzake vaste commissies van advies aan het Dagelijks Bestuur >>

Legesverordening Holland Rijnland 2006 >>

Convenant Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 >>

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2006 >>

Toelichting Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 >>

Model-huisvestingsverordening >>

Aanpassing Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 en onderliggende Modelhuisvestingsverordening 2005 AB-besluit 24 mei 2006 >>

Bekendmaking AB-besluit inzake wijzigingen woonruimteverdeling 24 mei 2006 >>

Algemene Subsidieverordening Holland Rijnland ONTWERP-versie 20 sept 2006 >>

Subsidieverordening: Stimuleringsfonds bossingels en houtwallen >>