De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Bedrijventerreinenstrategie


De regio kampt met een tekort aan direct beschikbare bedrijventerreinen. De gezamenlijke gemeenten gaan zich daarom inspannen om bestaande plannen voor nieuw bedrijventerreinen versneld tot uitvoering te brengen. De oplossing moet niet alleen worden gezocht in de inrichting van nieuwe terreinen. Ook het herstructureren van bestaande terreinen biedt perspectieven. Hierover zullen in regionaal verband afspraken worden gemaakt. Momenteel wordt in samenwerking met de Kamer van Koophandel Rijnland, de provincie Zuid-Holland en enkele andere regio’s een onderzoek uitgevoerd naar de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan bedrijventerreinen tot 2020, met een doorkijk naar 2030. De resultaten van dit onderzoek komen medio 2006 beschikbaar.
De regio gaat verder initiatieven ontwikkelen om de bestaande kennisinfrastructuur op het gebied van de biotechnologie, ruimtevaarttechnologie en bollenteelt te versterken.
Voor het bewaken en zonodig bijstellen van plannen zal een regionaal monitoringssysteem worden opgezet dat aansluit bij de Infodesk Bedrijventerreinen van de Provincie.

Neem contact op met de programmamanager Economische Zaken
Stuur een e-mail (071) 523 90 86