De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Koopstromenonderzoek Randstad 2004

  • Aanleiding
  • Kracht van het koopstromenonderzoek
  • Doelstelling van het onderzoek
  • Onderzoeksgebied
  • Aanbodanalyse
  • Branchering
  • Vraaganalyse
  • Steekproeftrekking
  • Steekproefomvang
  • Weging
  • ‘Yesterday-methode’
  • Toevloeiing van buiten onderzoeksgebied
  • Bestedingscijfers
  • Economisch functioneren
  • Inleiding
  • Aanbodanalyse
  • Schaalvergroting winkelaanbod
  • Koopstromen onderzoeksgebied
  • Koopstromen provincie Zuid-Holland
  • Koopstromen provincie Utrecht
  • Koopstromen Noord-Holland Zuid
  • Detailhandelsomzet
  • Vloerproductiviteit
  • Winkelcentra en omzetvolumes
  • De top-75
  • Winkelcentra in de Randstad: de top-75
  • De top-50 van Zuid-Holland
  • De top-12 van Noord-Holland Zuid
  • Woonboulevards
  • Winkelcentra: Marktaandelen
  • Winkels in kleine kernen
  • Niet-winkelaankopen
  • Internetaankopen
  • Bezoekfrequentie
  • Bezoekfrequentie per provincie, per sector
  • Bezoekmotieven
  • Vervoerswijze
  • Koopzondag
  • Wisselwerking detailhandel en leisure
  • ‘Werkkoopstromen’
  • Bereikbaarheid en parkeren
  • Huishouden samenstelling
  • Leeftijdsopbouw
  • Netto maandinkomen
  • Etniciteit
  • Koopgedrag
  • Aanbod
  • Economisch functioneren

Bijlage 1: Verklarende woordenlijst