De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Recreatie & Toerisme

De regio Holland Rijnland heeft door de aanwezigheid van water (o.a. Noordzee, Kagerplassen en Oude Rijn), strand, duinen, bollenvelden, congresfaciliteiten en cultuurhistorie (Leiden) alsmede, de ligging nabij het Groene Hart veel mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Die mogelijkheden zullen de komende jaren verder uitgebuit moeten worden, zodat recreatie en toerisme een nog sterkere economische factor worden.
Momenteel wordt is samenwerking met de gemeenten gewerkt aan het opstellen van een Nota Toerisme, met daarin concrete voorstellen voor de diverse thema’s (kust en water, kunst en cultuur, agrotoerisme en congrestoerisme).

Platform Toerisme en Recreatie
In het Platform Toerisme en Recreatie nemen de regio Holland Rijnland, de provincie, de Kamer van Koophandel, het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme, de VVV Holland Rijnland en vertegenwoordigers van de toeristische en recreatieve sector deel. Het Platform komt zes keer per jaar bijeen om informatie uit te wisselen, nieuwe ideeën te initiëren en om te adviseren over het toeristisch recreatief beleid en de uitvoering ervan.
De regio Holland Rijnland levert een actieve bijdrage aan dit Toeristisch Platform en zorgt voor de terugkoppeling naar de gemeenten. Het Toeristisch Platform neemt deel aan de Stuurgroep Pact van Teylingen.


Neem contact op met de programmamanager Economische Zaken
Stuur een e-mail (071) 523 90 86