De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Dagelijks Bestuur & besluitenlijsten

Uit de leden van het Algemeen Bestuur is op 24 mei 2006 een Dagelijks Bestuur van zes leden gekozen.
Dit is inclusief de voorzitter. Elk lid van het Dagelijks Bestuur is portefeuillehouder voor een beleidsveld. Het Dagelijks Bestuur vergadert circa 15 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld. De vastgestelde besluitenlijsten vindt u rechts onder Links/Downloads op deze pagina.
Persbericht samenstelling Dagelijks Bestuur 26 mei 2006
Persbericht benoeming dhr. Schelberg 27 maart 2008

Samenstelling en portefeuilleverdeling

de heer H.J.J. Lenferink

voorzitter Dagelijks Bestuur
portefeuillehouder Algemene Bestuurlijke Zaken

de heer J. Wienen

vice voorzitter Dagelijks Bestuur
portefeuillehouder Ruimtelijk Ordening en Wonen

plaatsvervanger van de heer S.W.J.G. Schelberg

de heer P.A. Glasbeek

portefeuillehouder Verkeer & Vervoer

plaatsvervanger van de heer J. Wienen

de heer S.W.J.G. Schelberg

portefeuillehouder Economische Zaken

plaatsvervanger van de heer A.D. de Roon

H.H.V. Horlings 2006-12-14


de heer H.H.V. Horlings


portefeuillehouder Middelen & Communicatie
Milieu, Natuur & Landschap

plaatsvervanger van de heer P.A. Glasbeek

de heer A.D. de Roon

portefeuillehouder Sociale Agenda
(Arbeidsmarktbeleid, Cultuur, Educatie & Onderwijs,
Zorg & Welzijn)

plaatsvervanger van de heer H.H.V. Horlings

de heer R.M. van Netten

secretaris

[email protected] (071) 523 90 90