De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Programma-begroting 2006

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1

 • Algemene beschouwingen

Hoofdstuk 2

 • Uitgangspunten begroting 2006

Hoofdstuk 3

 • Programma’s
 • Ruimte
 • Verkeer en Vervoer
 • Economische Zaken
 • Sociale Agenda
 • Bestuur en Middelen

Hoofdstuk 4

 • Paragrafen
 • 1 Weerstandsvermogen
 • 2 Onderhoud kapitaalgoederen
 • 3 Financiering
 • 4 Bedrijfsvoering
 • 5 Verbonden Partijen

Besluit

Staten

Klik hier om het gehele document te downloaden