De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Convenant ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning

Nauwere samenwerking gemeenten en instellingen in jeugdzorg
Vrijdag 16 maart 2007 hebben vertegenwoordigers van 15 gemeenten uit Holland Rijnland en Rijnstreek, provincie Zuid-Holland en 10 (jeugd)zorginstellingen hun handtekening gezet onder een convenant Vroegsignalering en zorgcoördinatie.
Met dit convenant spreken partijen af nog dit jaar een regionaal meldpunt voor gezinnen met meervoudige problemen op te zetten. Door de problemen van ouders en kinderen tijdig en centraal te registreren, én een betere onderlinge samenwerking van de overheden en instanties, verwachten de initiatiefnemers slagvaardiger hulp te kunnen bieden.
Naast het centraal meldpunt komen er in deze regio ook proefprojecten met zogeheten Centra voor Jeugd en Gezin. Voor 1 mei presenteren de initiatiefnemers een projectplan.
De provincie Zuid-Holland ondersteunt dit initiatief met 500.000 euro.

Gedeputeerde Lennie Huizer van de provincie Zuid-Holland: “Het is van groot belang in de hulpverlening aan kinderen en jongeren dat er adequate informatievoorziening is. Zodat niet ieder apart met de problemen aan de slag gaat, maar dat de verschillende organisaties op basis van meerdere signalen samenwerken.”
Jeugdconvenant ondertekening 2007-03-16

Aanleidende notitie: “Een kwestie van niveau” 26 sept 2006
Convenant ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning

Concept uitvoeringsplan